Praktijk netwerk Asperge plagen

Praktijk netwerk Asperge plagen

Het praktijknetwerk asperge plagen duurzaam te lijf heeft periode 2012-2015 grote stappen gezet in de duurzame aanpak van diverse plagen, schimmels en virussen. Tijdens meerdere bijeenkomsten met aspergetelers en de directe ‘periferie’ zijn een viertal speerpunten benoemd, welke in deze periode nader zijn gemonitord en/of in een demo-opstelling worden beproefd.

Tijdens de bijeenkomsten praktijknetwerk asperge plagen bleek, dat er een viertal thema’s te benoemen zijn, welke de specifieke aandacht behoeven in dit praktijknetwerk asperge plagen. Deze thema’s zijn:  Fusarium, Aspergevlieg & Aspergekever, Bodeminsecten en als laatste Phytophthora.

Meldpunt
Het Meldpunt Aspergeplagen is een initiatief vanuit het praktijknetwerk asperge plagen duurzaam te lijfen wordt ten uitvoer gebracht door Aceera.

Verslagen, presentaties en persberichten van het PraktijkNetwerk Aspergeplagen duurzaam te lijf kunt u hier downloaden.

 

Ik ga vaak naar de bijeenkomsten die Aceera organiseert: je steekt er altijd wat van op en het is gezellig om met collega's bij te praten."
Jos Huijbers, aspergeteler