De Aceera Aspergenieuwsbrief is onderdeel van het ledenpakket van Aceera en kunt u per e-mail ontvangen.
In één overzicht ontvangt u informatie over ontwikkelingen in de aspergesector. Zoals de marktsituatie,
tips, achtergronden en activiteiten van Aceera.  In het aspergeseizoen komt de brief twee keer per maand uit, daarbuiten een keer per maand. Meld u nu aan als lid om deze brief te ontvangen.

______________________________________________________________________________________

advertentie

Hepro GmbH

Nieuwsbrief | edities 2017

Nieuwsbrief | edities 2016

Nieuwsbrief | edities 2015

Nieuwsbrief | edities 2014

Nieuwsbrief | edities 2013

Nieuwsbrief | edities 2012

Nieuwsbrief | edities 2011

Nieuwsbrief | edities 2010

Nieuwsbrief | edities 2009

Ik ga vaak naar de bijeenkomsten die Aceera organiseert: je steekt er altijd wat van op en het is gezellig om met collega's bij te praten."
Jos Huijbers, aspergeteler