fusarium besmetting

Maagdelijke aspergegrond of grond met een lage Fusarium aantasting wordt steeds schaarser en is steeds minder beschikbaar. Bij de veredeling staat de ontwikkelling van een Fusariumresistent ras dan ook hoog op het lijstje. Echter tot die tijd zal er gezocht moeten worden naar alternatieven om het areaal asperge in stand te kunnen houden of uit te breiden.

Biologische grondontsmetting
Biologische grondontsmetting is een middel dat wordt ingezet om de Fusariumdruk in het perceel te verminderen. Tot op heden gebeurde dit met gras. Via het PraktijkNetwerk Aspergeplagen duurzaam te lijf wordt er nu gezocht naar alternatieven voor het gras die wellicht tot nog betere resultaten leiden. Hiervoor zijn er in 2013 enkele demo’s aangelegd en de resultaten hiervan zullen op een later tijdstip met u gedeeld worden.


Fusarium vragenlijst
Meer inzicht krijgen in de problematiek rondom Fusarium is voor de aspergesector van groot belang, wil de teelt in Nederland behouden blijven. Fusarium komt namelijk niet overal of in even grote mate voor. Graag willen we achterhalen wat hier de oorzaak van is. Inzicht hierin krijgen kan alleen als we informatie vanuit u als aspergeteler ontvangen. Hiervoor is een vragenlijst opgesteld. Wij vragen u dan ook de vragenlijst in te vullen en te retourneren aan Elle Snijders

Het PraktijkNetwerk Aspergeplagen duurzaam te lijf wordt begeleid door PPO-Vredepeel en Aceera en wordt financieel mogelijk gemaakt door de Rijksoverheid, het Europees Landbouwfonds, Aceera en STOP.

 

Ik ga vaak naar de bijeenkomsten die Aceera organiseert: je steekt er altijd wat van op en het is gezellig om met collega's bij te praten."
Jos Huijbers, aspergeteler