Download-Pagina PraktijkNetwerk Aspergeplagen

Download-Pagina PraktijkNetwerk Aspergeplagen


Verslagen, presentaties en persberichten van het PraktijkNetwerk Aspergeplagen duurzaam te lijf kunt u op deze pagina downloaden.

Voor vragen en/of opmerkingen over het PraktijkNetwerk Aspergeplagen kunt u contact opnemen met Richard Wilms, Aceera.

Persberichten

 • Klik hier voor het persbericht "Start PraktijkNetwerk" van 14 januari 2013.
 • Klik hier voor het persbericht "Speerpunten" van 27 februari 2013. 
 • Klik hier  voor het persbericht "Meldpunt Aspergeplagen" van 13 juli 2013.
 • Klik hier voor het persbericht 'Natuurlijke vijanden te vriend houden" van 19 september 2013.
 • Klik hier voor het persbericht "Efficiënte gewasbescherming en minder belastende middelen" van 20 februari 2014.
 • Klik hier voor het persbericht "Monitoring leidt tot doelgerichte aanpak aspergevliegen", van 19 juni 2014.
 • Klik hier voor het persbericht "Heeft u Phytophthora in de asperges?" van 19 juni 2014.
 • Klik hier voor het persbericht "Phytophthora-kit demonstratie tijdens veldexcursie", van 17 juli 2014.
 • Klik hier voor het persbericht "Aspergevlieg niet gecharmeerd van uienolie", van 4 september 2014.
 • Klik hier voor het persbericht "Van druppelgrootte tot uienolie: duurzame aanpak gewasbescherming asperge" van 18 september 2014.
 • Klik hier voor het persbericht "PraktijkNetwerk Aspergeplagen biedt nieuwe inzichten", van 1 oktober 2014.

Verslagen

 • Bijeenkomst voor telers gehouden op 24 januari 2013; klik hier.
 • Bijeenkomst voor niet-telers gehouden op 6 februari 2013; klik hier.
 • Bijeenkomst Plan van Aanpak gehouden op 14 februari 2013; klik hier.
 • Bijeenkomst voor telers "Alternatieve bestrijdingsmethodes" gehouden op 18 juli 2013; klik hier.
 • Bijeenkomst "loofziekten en plagen duurzaam bestrijden in de aspergeteelt" van 26 september 2013; klik hier.
 • Veldexcursie "nieuwe aanplant, bemestingsproeven en gewasbescherming" van 17 juni 2014; klik hier.
 • Veldexcursie "Spuitproeven, alternatieven in gewasbescherming zoals lijmstokken en uienolie"van 21 augustus 2014; klik hier.
 • Bijeenkomst “bemesting, bodemleven en natuurlijke vijanden” van 4 november 2014; klik hier.
 • Busexcursie Wageningen, klik hier voor het verslag, voor de fotoreportage klik hier.
 • Eindverslag "PraktijkNetwerk aspergeplagen duurzaam te lijf" klik hier

Rapporten

 • Aanpak Aspergevlieg mbv Aspergevliegvoorspeller, klik hier.
 • Aanpak aspergevlieg mbv UV-belichting, klik hier
 • Aanpak aspergevlieg mbv schadedrempe, klik hier.
 • Aanpak aspergekevers en –vlieg mbv natuurlijke vijanden, klik hier.
 • Aanpak aspergevlieg mbv geurolieën, klik hier
 • Loofbewerking als middel ter bestrijding van ziekten en plagen in asperge, klik hier
 • Fotoverslag demo Fusarium mbv BGO, klik hier
 • Toepassing alternatieve middelen ter bestrijding aspergemoeheid in asperge 2014, klik hier
 • Monitoring Phytophthora in asperges, klik hier
 • Gebruik van bedekking op ruggen tegen insecten bij asperge 2014, klik hier
 • Aanpak aspergevlieg: Aanvullende resultaten aanpak pop, klik hier.
 • Aanpak bonenvlieg: Impact en beheersing bonenvlieg in de aspergeteelt, klik hier.
 • Praktijktest aspergevliegvoorspeller, klik hier.
 • Loofverwijdering/Bokashi (2014), klik hier.
 • Toepassing zout tegen aspergekever (2013), klik hier.
 • Rapport Aspergekever afkloppen en beregenen, klik hier.

Presentaties
Tijdens de eerdere bijeenkomsten voor aspergetelers en niet-telers zijn presentaties gehouden. U kunt deze hier inzien:

 • presentatie "PraktijkNetwerk", Gerard Meuffels (PPO WUR Vredepeel)
 • presentatie "Ziekten en plagen, stand van zaken en mogelijke oplossingen", Klaas van Rozen en Jos Wilms (PPO WUR)
 • presentatie  "Biologische grondontsmetting", Willemien Runia (PPO-AGV)
 • presentatie "Overzicht 2013", Elle Snijders (Aceera) en Jos Wilms (PPO)
 • presentatie "Resultaten insecten 2013", Klaas van Rozen (PPO WUR)
 • presentatie "Licentieverlenging 2014", Richard Korver (DLV)
 • presentatie "Plaaginsecten asperge (1)", Klaas van Rozen (PPO WUR)
 • presentatie "plaaginsecten asperge (2)", Klaas van Rozen (PPO WUR)
 • presentatie "Groeibalans", René van Gastel (Groeibalans)
 • presentatie "Natuurlijke plaagbeheersing in asperges?", Frans van Alebeek & Klaas van Rozen (PPO WUR)
 • presentatie "Insecten bij de neus genomen (bio)chemie en toepassing van insectenferomonen"
 • presentatie "Biobased materialen"
 • presentatie "Post-harvest technology"
 • presentatie "Snelle geautomatiseerde en objectieve beoordeling van plantkwaliteit"


Fusariumbestrijding in de aspergeteelt en mogelijkheden van groenbemesters
:

 • presentatie "Groenbemesters: kansen voor bodemgezondheid", Dr.ir. Michiel de Vries (Veredelaar Groenbemesters Joordens Zaden)
 • presentatie "Aspergemoeheid tegen gaan" , Jan Lamers, Jos Wilms (Wageningen UR)

Oproep Fusarium vragenlijst,klik hier.
Extra informatie over de lange termijn werking van bgo, klik hier.

Extra informatie over het doorontwikkelen biologische grondontsmetting, klik hier.


Overige informatie
Voor aaltjes in aspergeteelt, klik hier of kijk op www.aaltjesschema.nl.

Ik ga vaak naar de bijeenkomsten die Aceera organiseert: je steekt er altijd wat van op en het is gezellig om met collega's bij te praten."
Jos Huijbers, aspergeteler