Workshopprogramma

Workshopprogramma

De komende maanden zullen er weer (veld)excursies plaatsvinden. Zoals u van ons gewend zullen we tijdens de (veld)excursies ingaan op actuele thema’s en bijzonderheden. De uitnodigingen voor deze excursies zult u te zijner tijd in uw mailbox ontvangen. Heeft u vragen dan horen we dat natuurlijk graag.

______________________________________________________________________________________

advertentie

Royal ZON Webshop 

Met een ervaren adviseur, die de aspergewereld kent, kan kennisuitwisseling met Aceera een positieve bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering."
Jaap Dings, aspergeteler