Aspergevlieg & Aspergekever

Uitgaande van een niet-chemische bestrijding worden een aantal methoden bekeken, welke geschikt zouden kunnen zijn om de aspergevlieg en/of de aspergekever aan te pakken. Hierbij wordt gedacht aan toepassingen als: afzuigen, afregenen, afblazen en afkloppen. Afhankelijk van de gekozen methode zal het langer of korter duren alvorens de plagen effectief zijn bestreden.
Ook daarom zal er voor de vlieg en de kever gemonitord moeten worden. Bekeken wordt of dit gecombineerd kan worden met bestaand onderzoek.
Als laatste zal serieus worden bezien of bepaalde (groente-)extracten een positieve werking hebben op de bestrijding/voorkoming van genoemde plagen.


NB: In 2014 is verder bekeken wat de mogelijkheden zijn voor het verhitten van het loof, zodat de pop van bijvoorbeeld de aspergevlieg vernietigd wordt. De intensiteit en tijd van de behandeling lijkt te groot te zijn. Er zullen echter nog enkele lab demo-opstellingen worden gemaakt, voor een conclusie wordt getrokken.
Verder is van het  loof in 2013 Bokashi gemaakt, met de gedachte dat de temperatuur in de Bokashi hoop zou stijgen en zo poppen kon vernietigen. Helaas blijkt dat de temperatuur in de hoop niet de gewenste hoogte kan bereiken.


Ik ga vaak naar de bijeenkomsten die Aceera organiseert: je steekt er altijd wat van op en het is gezellig om met collega's bij te praten."
Jos Huijbers, aspergeteler