Aceera Asperge nieuwsbrief

Aceera Asperge nieuwsbrief

Met de Aceera Asperge nieuwsbrief ontvangt u als Aceera lid in één overzicht ontvangt u informatie over ontwikkelingen in de aspergesector. Zoals de marktsituatie, tips, achtergronden en activiteiten van Aceera. In het aspergeseizoen komt de Aceera asperge nieuwsbrief twee keer per maand uit, daarbuiten een keer per maand.
Wilt u voorgaande editities van de de Aceera asperge nieuwsbrief lezen, klik hier.

Met een ervaren adviseur, die de aspergewereld kent, kan kennisuitwisseling met Aceera een positieve bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering."
Jaap Dings, aspergeteler