Aceera Asperge Magazine

Aurora Aceera asperge magazine is het aspergevakblad voor aspergetelers en tuinbouwbedrijven in de aspergesector. Het digitale magazine wordt 4 x per jaar uitgegeven door Aceera bv, het asperge centrum dat werkt aan de stimulering van de Nederlandse aspergesector. Aurora Aceera asperge magazine gaat in op de teelt en het ondernemerschap en behandelt verder onderwerpen die van belang zijn in de agribusiness. Voorgaande edities van Aurora Aceera asperge magazine vindt u hier.

Het laatste nieuws uit de asperge sector leest u in de Aceera asperge nieuwsbrief of  zoek vaktechnische informatie in onze databank.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het Aurora Aceera asperge magazine, stuur dan een mail naar chaenen@aceera.nl

 

 

 

Ik ga vaak naar de bijeenkomsten die Aceera organiseert: je steekt er altijd wat van op en het is gezellig om met collega's bij te praten."
Jos Huijbers, aspergeteler