Aspergeteelt in de kas

19-10-2017

Begin juli hebben we een bijeenkomst “Aspergeteelt in de kas” georganiseerd. We waren te gast op de bedrijflocatie van de Mts. Jeuken-de Swart te Meterik. Tijdens deze bijeenkomst zijn verschillende onderwerpen over de kasteelt besproken. Een levendige discussie waar iedere teler op zijn manier inbreng aan heeft gegeven en weer nieuwe kennis en ideeën heeft opgedaan.

Bij de afsluiting van de bijeenkomst werd door enkele telers de wens uitgesproken dat Aceera vaker een bijeenkomst specifiek voor kastelers zou moeten organiseren. Naar aanleiding hiervan hebben we dit onderwerp in het winterprogramma opgenomen en organiseren in december een bijeenkomst kasteelt.  Alle aspergetelers worden te zijner tijd uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst ‘kasteelt’.

Werkgroep
Om zoveel mogelijk uit de bijeenkomsten te halen en deze te structureren zijn we voornemens om een werkgroep “Kasteelt” op te richten. We zullen dit tijdens de volgende bijeenkomst in december met de aanwezige telers verder bespreken.

 Bron: Aceera
Met een ervaren adviseur, die de aspergewereld kent, kan kennisuitwisseling met Aceera een positieve bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering."
Jaap Dings, aspergeteler