Duits-Nederlandse kennisuitwisseling

19-10-2017

Een zonnige middag in september, Nederlandse en Duitse aspergetelers hebben zich in Walbeck bij de Steprather Mülhe verzameld voor een veldexcursie. Onderwerp van de bijeenkomst is ‘groenbemesting in de aspergeteelt’. We beginnen de middag niet met koffie, maar gaan meteen maar het aspergeperceel van Spargelhof Kisters. In het veld geeft aspergeteler Stephan Kisters, ondersteund door Carsten Wenke, tekst en uitleg bij de proeven met groenbemesters in de paden tussen de aspergebedden. Kisters zaait groenbemesters om daarmee onkruid te onderdrukken, maar ook om positief bij de consument in beeld te komen. Er zijn de afgelopen drie jaar verschillende mengsels van groenbemesters uitgeprobeerd. Na de oogst wordt eerst een onkruidbestrijding uitgevoerd om de onkruiden die tijdens de oogst zijn gegroeid te bestrijden. Een week of vier later wordt de groenbemester gezaaid. Het mengsel van klavers en Engels raaigras blijkt op zijn grond het beste effect te hebben. De klavers en het gras geven een snelle bedekking van de grond waardoor onkruid nauwelijks kans krijgt. Een bijkomend voordeel is dat klaver stikstof bindt en dat de wortelzode van het gras extra organische stof oplevert.

Na toelichting in het veld heeft Stephan Kisters aan de hand van een presentatie het effect van de groenbemester, door voor- en nadelen, doorgesproken. Zijn conclusie is dat de voordelen opwegen tegen de nadelen ondanks dat het kostprijsverhogend werkt. Met deze uitspraak kwamen we bij het volgende onderwerp van de bijeenkomst, vergelijking van de kostprijs in Nederland en Duitsland.

Eerst werd door Adriën van Haperen in een korte presentatie een kostprijsberekening voor de teelt van asperge onder zwart-wit folie en minitunnel toegelicht. Natuurlijk ontstond er discussie over de gepresenteerde cijfers, dit is inherent aan rekenen met gemiddelde cijfers, ieder bedrijf is namelijk anders. Ralf Große Dankbar van de Landwirtschaftskammer Nord-Rhein Westfalen heeft daarna aan de hand van een Excel-sheet de opbouw van de kostprijs in Duitsland toegelicht. Het bespreken van de kostprijsberekening leidde tot een stevige discussie. Onder andere over verschillen in productie en arbeidskosten. De discussie en uitwisseling heeft iedereen weer eens aan het denken gezet hoe zijn of haar eigen bedrijfssituatie verder te optimaliseren. Op de vraag hoe we de kosten verder kunnen terugdringen is niet een kant en klaar antwoord te geven. Een van de Duitse telers gaf aan dat de arbeidsprestatie te verhogen is door met ploegendiensten te werken. Dit houdt in, 4 uur oogsten en 4 uur rust, op die manier kan met twee ploegen 16 uur per dag geoogst worden.

Een geslaagde bijeenkomst die volgens de telers zeker een vervolg mag krijgen, letterlijk over de grens kijken geeft weer nieuwe inzichten.


 Bron: Aceera
Met een ervaren adviseur, die de aspergewereld kent, kan kennisuitwisseling met Aceera een positieve bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering."
Jaap Dings, aspergeteler