Glyfosaat goedkeuring voor 10 jaar

21-9-2017

De Europese Commissie (EC) heeft recent voorgesteld de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat voor een periode van tien jaar te verlengen (TK 27858, nr. 397). Het Ctgb heeft recent per brief geadviseerd over de verlenging van de goedkeuring van glyfosaat. Het Ctgb laat weten het op wetenschappelijke gronden eens te zijn met verlenging van de goedkeuring van glyfosaat en acht een goedkeuringstermijn tien jaar acceptabel.

Residuen
Residuen van een stof kunnen na gebruik van het middel achterblijven op consumentenproducten en daarmee een risico vormen voor de mens. Het stofdossier van glyfosaat zoals beoordeeld door EFSA bevat de benodigde studies om de risicobeoordeling voor de consument uit te voeren. In haar conclusie constateert EFSA dat blootstelling van de consument via voeding zonder risico is voor de consument. Ook bij een maximale inname via voeding (acuut en chronisch) blijkt geen van de geldende normen te worden overschreden.

Conclusie Ctgb ten aanzien van de risico’s voor de mens bij gebruik van de stof glyfosaat
Ctgb heeft in de afgelopen jaren in diverse EU-gremia de discussies met betrekking tot een veilig gebruik van de stof glyfosaat voor de mens intensief gevolgd en eraan bijgedragen. Ctgb constateert dat de EFSA-conclusie een adequate weergave is van de gevoerde discussies en de uitkomsten ten aanzien van de beoordeling van de risico’s voor de mens.

Meer informatie:

 Bron: Rijksoverheid, bewerkt door Aceera
Ik ga vaak naar de bijeenkomsten die Aceera organiseert: je steekt er altijd wat van op en het is gezellig om met collega's bij te praten."
Jos Huijbers, aspergeteler