Internationaal Asperge Symposium in Potsdam

21-9-2017

Internationaal Asperge Symposium in Potsdam

Begin september werd voor de 14e keer het International Asparagus Symposium gehouden. Deze keer in het Duitse Potsdam. Het IAS is een wetenschappelijk symposium, dat elke vier jaar gehouden wordt en wordt georganiseerd in opdracht van het ISHS (het International Society for Horticultural Science).

Circa 190 deelnemers uit 22 landen vanuit de hele wereld namen kennis van de nieuwste onderzoeksresultaten inzake gen-techniek, veredeling, plantgezondheid en fysiologie. Maar ook mechanisering en na-oogstbehandeling waren thema’s die de deelnemers tot zich namen.

Tijdens de drie dagen vol lezingen en posterpresentaties, werd met name aandacht gegeven aan de diverse rassen onder verschillende klimatologische omstandigheden, bemesting en de weerbaarheid van de plant tegen de verschillende ziekten, virussen en schimmels bij bijvoorbeeld herinplant.

Onder de deelnemers waren vele onderzoekers, veredelaars, adviseurs en andere vertegenwoordigers uit de mondiale aspergewereld. Na het symposium is (in groep  of individueel) nog een bezoek gebracht aan InterAspa Praxis in Visbek.

De Interaspa Praxis is de opvolger van de jaarlijkse beurs Interaspa in Hannover.

In Visbek presenteerden zich ruim 230 bedrijven en instellingen op de beursvloer en tijdens de diverse demonstraties in het veld. Gezien de grote belangstelling aan deelnemers en bezoekers is te verwachten dat deze opzet ook in 2018 zijn vervolg gaat krijgen.

 Bron: Aceera
Met een ervaren adviseur, die de aspergewereld kent, kan kennisuitwisseling met Aceera een positieve bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering."
Jaap Dings, aspergeteler