Herfstachtig weer

21-9-2017

Herfstachtig weer

Met het herfstachtig weer is september totaal anders dan vorig jaar. De percelen met vroege rassen en percelen met eerste- en tweedejaars oogst waar al vroeg gestopt is, zijn al grotendeels afgestorven. Dit afsterven is behoorlijk versneld door Botrytis en Stemphylium die medio augustus de aspergeplanten hebben geïnfecteerd. Kijkend naar de kalender sterven deze percelen te vroeg af, maar kijken we naar het aantal groeidagen, ruim 100, dan mogen deze percelen al op hun retour.

Op de late percelen is voor dit jaar de laatste schimmelbestrijding uitgevoerd. De zaaiasperges zullen nog wel een schimmelbestrijding krijgen om deze zo lang mogelijk groen te houden.

Zoals we eerder al schreven is de onkruidbestrijding dit jaar op veel percelen een uitdaging geweest. Het kleine onkruid dat er nu nog groeit zal geen problemen meer geven. Daar waar er een grote melganzenvoet, zwarte nachtschade of akker- / haagwinde staat is het wel zaak deze uit de grond te trekken of plaatselijk te bestrijden. Voorkomen moet worden dat deze hun zaad verspreiden en de komende jaren meer overlast geven.

Het neerslagtekort dat we eind juni hadden is grotendeels aangevuld met de regenbuien van afgelopen weken. Gemiddeld over Nederland komen we momenteel nog maar 50 mm tekort terwijl dit eind juni 150 mm was. Gemiddeldes zeggen niet alles, er zijn regio’s die nog steeds weinig neerslag hebben gehad en waar ondanks enkele malen beregend te hebben de grond nog steeds droog is. De bouwvoor lijkt goed op vocht, maar daaronder is de grond nog droog. Afgelopen week heeft op verschillende percelen de beregening nog aangestaan.

De werkzaamheden op het veld zijn voor nu grotendeels gedaan, tijd om de planning voor het komende oogstseizoen op te pakken. We komen hier in de volgende nieuwsbrief op terug.

Dit jaar heeft Aceera enkele malen aandacht besteed aan alternatieven voor onkruidbestrijding. Ook in Duitsland wordt gekeken naar alternatieven. Afgelopen drie jaar is bij enkele telers een project uitgevoerd met zaaien van groenbemesters in de paden. Komende dinsdag 26 september gaan we bij Spargelhof Kisters, (in de buurt van Venlo) een van de deelnemers aan het project, kijken wat de ervaring is met groenbemesters in de paden. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor deze veldexcursie, wilt u zich aanmelden klik hier.

Onlangs is ons team uitgebreid met Roy Schoenmakers als bedrijfsadviseur. Roy wil graag van de gelegenheid gebruik maken om zich aan u voor te stellen:

“Op 11 september ben ik begonnen als bedrijfsadviseur bij Aceera. Een nieuwe uitdaging met nieuwe en enthousiaste collega’s. Mijn naam is Roy Schoenmakers en ik ben 34 jaar jong. Ik heb gestudeerd aan de HAS Den Bosch en via een omweg afkomstig uit de aardbeienteelt.

Na enige tijd werkzaam te zijn in de advisering in de aardbeienteelt zocht ik naar een nieuwe uitdaging.
Op zoek naar een nieuwe functie kwam ik uit bij Aceera. Asperges zijn gelukkig niet helemaal nieuw voor mij, want afkomstig uit het zonnige Brabant, weet ik natuurlijk het een en ander over asperges.

Ik verheug me op mijn nieuwe uitdaging!"

Voor vragen kunt u terecht bij het Aceera bedrijfsadviesteam.

 

 Bron: Aceera
Ik ga vaak naar de bijeenkomsten die Aceera organiseert: je steekt er altijd wat van op en het is gezellig om met collega's bij te praten."
Jos Huijbers, aspergeteler