Na de oogst...

20-7-2017

Na het drukke oogstseizoen is het werk voor de aspergetelers nog niet gedaan. Zeker in een droge periode zoals de afgelopen weken zijn vele telers druk geweest met beregenen.

Vooral de dagen na oprollen van de folie zijn hectisch. De grond in de paden bewerken, kunstmeststrooien of mest injecteren en daarna de onkruidbestrijding.

Onkruid
Door de droge omstandigheden in juni is de chemische onkruidbestrijding niet overal effectief geweest. Het onkruid was ‘hard’, hield door het droge weer de huidmondjes gesloten en nam daardoor het onkruidbestrijdingsmiddel slecht op. Na enkele weken moest met onderdoorspuiten opnieuw het onkruid aangepakt worden. Bij telers die na de oogst beregent hebben en op vochtige grond de onkruidbestrijding hebben uitgevoerd is de bestrijding in de meeste gevallen wel effectief geweest. Telers die met grondbewerking het onkruid mechanisch bestrijden hebben voordeel gehad van de droge omstandigheden. Daar vindt in de paden weinig hergroei plaats, op de bedden moet dan nog wel een keer onderdoor gespoten worden. De bedden afploegen, vlak maken, blijkt met de droge omstandigheden goed te werken om het onkruid te bestrijden.

Insecten
Het aspergehaantje en de aspergevlieg waren dit jaar al vroeg actief. De aspergevlieg heeft sommige telers verrast. Daar waar de larven van de aspergevlieg gangen in de asperge gevreten hebben, vallen nu planten uit. De bespuiting met Decis heeft vaak slecht gewerkt, omdat we eind mei en in juni veel warme dagen hebben gehad met temperaturen boven de 20 graden.

Half juli zat op verschillende aspergepercelen en ook percelen met zaaiasperge het aspergehaantje. Vaak was een tweede bestrijding nodig om er vanaf te komen. Het aspergehaantje kan de komende weken nog actief zijn, controleer regelmatig de percelen en bestrijd waar nodig.

Schimmel
Schimmelbestrijding gebeurt door sommige telers en loonwerkbedrijven redelijk standaard. Bij begin van de bloemval wordt gestart met fungicide bespuiting en dat wordt elke twee á drie weken herhaald. Dit is lang niet altijd nodig, een gewas dat ‘open’ staat, waar de wind goed doorheen kan, is minder vatbaar voor schimmelinfectie. Bij droge weersomstandigheden kan een eerste schimmelbestrijding best wat uitgesteld worden. Ook de tijd tussen de bestrijdingsmomenten kan dan wat langer.

De weersomstandigheden bepalen met name de infectiedruk van schimmels. Bij onweer en regen, met een hoge luchtvochtigheid, is de kans op schimmelinfectie groter en moet de aspergeplant beschermt worden. Schimmelinfecties zoals Botrytis en Stemphylium bestrijden valt niet mee, we proberen met de huidige middelen een infectie te voorkomen of op planten waar al schimmelaantasting zit uitbreiding stop te zetten.

 Bron: Aceera bedrijfsadviesteam
Met een ervaren adviseur, die de aspergewereld kent, kan kennisuitwisseling met Aceera een positieve bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering."
Jaap Dings, aspergeteler