Themadag Asperges en Aardbeien

20-7-2017

Themadag Asperges en Aardbeien

In het Belgische Kinrooi op het bedrijf van de familie Henckens-Snijkers vond op donderdag 29 juni de themadag “Irrigatie en fertigatie in aardbei en asperges” plaats. De organisatie was in handen van het Proefstation voor de Groenteteelt in samenwerking met de Bodemkundige Dienst van België, het Vlaams Centrum voor bewaring van tuinbouwproducten, Proefcentrum Fruitteelt, Proefcentrum Hoogstraten en KU Leuven.

‘s Morgens werden de aanwezigen tijdens verschillende presentaties bijgepraat over de verschillende onderzoeken die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. ’s Middags konden telers en bedrijven elkaar ontmoeten op de bedrijvenbeurs.

De dag begon met een presentatie over druppelirrigatie in asperge. Een van de conclusies uit het gepresenteerde onderzoek is dat wanneer de druppelslang na de oogst naast het aspergebed gelegd wordt dat een hogere meeropbrengst geeft dan de druppelslang op het aspergebed. Op het praktijkperceel waar de proef ligt, verdeeld het water via de druppelslang naast het bed zich over de volledige breedte onder de plant. Uit meting van de zuigspanning blijkt dat de aspergeplant bij -50 kPa zuigspanning al droogtestress krijgt.

Vervolgens heeft Liesbeth Wachters van het Proefstation voor Groenteteelt foliemanagement in relatie tot kwaliteitsverbetering toegelicht. Temperatuurbeheersing in het aspergebed volgens het Duits model geeft het hoogste percentage eerste kwaliteit. Daarbij mag de temperatuur op 20 centimeter in het bed niet boven 20 oC uitkomen en het temperatuurverschil op 20 centimeter ten opzichte van 40 centimeter niet groter worden dan 4 oC. Om verbranding te voorkomen mag de temperatuur bovenin het bed niet boven de 40 oC komen. Temperatuur meten in het aspergebed en tijdig op wit draaien of de minitunnel open leggen draagt bij aan een hoger percentage aan eerste kwaliteit.

Ans De Broeck van KU Leuven ging nog in op roze verkleuring en de manier van asperges koelen in water na de oogst.

In de presentatie van Miet Boonen van Proefcentrum Fruitteelt werd de relatie gelegd tussen watergift en N-gift en de kwaliteit van aardbeien.

Na de pauze heeft Els Berckmoes van het Proefstation het Europees project Fertinnowa toegelicht. Dit project heeft tot doel kennis over irrigatie en fertigatie samen te brengen en te delen zodat telers in heel Europa van elkaar kunnen leren.

Tot slot heeft Pieter Melis van Proefstation Hoogstraten de ervaring met KNS-tabellen besproken waarbij de bemesting wordt afgestemd op de behoefte van de plant en de mineralisatie in de bodem.

Aan het eind van de ochtend hebben we een kijkje genomen op het proefveld en in enkele profielkuilen het effect van druppelirrigatie op de wortelontwikkeling kunnen bekijken.

Na de middag tijdens de bedrijvenbeurs heeft Agrometius de Veris bodemscanner gedemonstreerd. Aan de hand van de taakkaarten die met de meetgegevens van de Veris bodemscanner worden gemaakt kan bijvoorbeeld een kalkstrooier plaatsspecifiek een perceel bekalken. Tijdens de demonstratie was te zien hoe de kalkstrooier met GPS en een taakkaart wordt aangestuurd.

Het was een mooie bijeenkomst waar deelnemers nieuwe kennis hebben opgedaan en contact hebben gelegd met de bedrijven op de beurs.

 Bron: Aceera.nl
Ik ga vaak naar de bijeenkomsten die Aceera organiseert: je steekt er altijd wat van op en het is gezellig om met collega's bij te praten."
Jos Huijbers, aspergeteler